Envasat de 250 gr

 Per a una millor conservació Tota la nostre fruita seca la servim en envasos hermètics de 250 gr.