Nespra

El nespre és una fruita de 2 o 3 cm de diàmetre, amb forma ovoïdal o de pera. És de color ataronjat, però amb la pell irregular ja que acostuma a presentar unes petites taques marrons.

El component majoritari en pes de la nespra es l’aigua (86%) i a continuació els sucres fructosa i glucosa (12%), que ens aporten 47 kcal per cada 100 g de fruita.

Actua com a regulador intestinal, redueix l’acidesa gàstrica i és diürètic.